กระดูกกบ ไม้พุ่มรอเลื้อยโคนต้นมีหนามแข็ง
การปลูกพืช
กระดูกกบ ชื่ออื่นๆ : กงกาง (พิษณุโลก, เชียงราย), กงกางเครือ (ภาคกลาง, นครราชสีมา), กงเกง ขงเข็ง ขาเปีย จะก๊า จ๊าเปื๋อย ต
ม้ากระทืบโรง สรรพคุณทางยา ใช้บำรุงกำลัง
ไม้เลื้อย
ม้ากระทืบโรง ชื่ออื่นๆ : ม้าคอกแตก คอกม้าแตก มันฤาษี กาโร (ระนอง), พญานอนหลับ (นครสวรรค์), มาดพรายโรง (โคราช), เดื่อเครื