ชิงชัน นิยมนำต้นมาทำเป็นเครื่องดนตรี เครื่องเรือน หรือเครื่องใช้สอยต่างๆ
ไม้ยืนต้น
ชิงชัน ชื่ออื่นๆ : ประดู่ชิงชัน(อีสาน)  เกิดแดง (เหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : amalin, Rosewood, Black-wood …
ลูกหยีนำมาใช้บริโภค ต้นลูกหยีจะสามารถใช้บังลมและให้ร่มเงา
ไม้ผล
ลูกหยี ชื่ออื่นๆ : เขลง กาหยี ภาคอีสานเรียกนางดำ ต้นกำเนิด : รัฐซาบะฮ์และรัฐซาราวัก พบในกัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า …
จำปูลิง ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้
ไม้ยืนต้น
จำปูลิง ชื่ออื่นๆ : จำปูลิ่ง จำปูริ่ง กำไหร  จำไหร จำหลี (ยะลาเเละนราไทยพุทธ)  มะไฟลิง (สตูลและสงขลา) ต้นกำเนิด : …
แสมขาวป่าชายเลน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
แสมขาวป่าชายเลน ชื่ออื่นๆ : พีพีเล (ตรัง), แหม แหมเล (ใต้) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : แสมฃาว …
กุหลาบพันปี เป็นไม้ดอกที่มีความงาม จนได้รับชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งดอกไม้”
ไม้ดอก
กุหลาบพันปี ชื่ออื่นๆ : กุหลาบพันปี ต้นกำเนิด : ขึ้นตามไหลเขาบนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,800 เมตรขึ้นไป จีนตอนใต้
ตีนเป็ดน้ำ ดอกมีกลิ่นหอม ใบไม่ค่อยหลุดร่วง จึงใช้ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา
ไม้ยืนต้น
ตีนเป็ดน้ำ ชื่ออื่นๆ : ตีนเป็ดทะเล ตุม (กาญจนบุรี) พะเนียงน้ำ สั่งลา (กระบี่) มะตะกอ (มลายู นราธิวาส) ต้นกำเนิด …