สำรอง เมล็ดจะดูดน้ำและพองตัวออกมา มีลักษณะเป็นแผ่นวุ้น แล้วนำมาใช้ประกอบอาหารได้
ไม้ยืนต้น
สำรอง ชื่ออื่นๆ : จอง หมากจอง (อุบลราชธานี), บักจอง หมากจอง (ภาคอีสาน), ท้ายเภา (ภาคใต้), พุงทะลาย, ฮวงไต้ไฮ้ …
พระเจ้าห้าพระองค์ คนโบราณนิยมนำผลมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง
ไม้ยืนต้น
พระเจ้าห้าพระองค์ ชื่ออื่นๆ : กะโค, โก, ซังกวน, ตะกู, ตะโก, สะกวน, แสนตาล้อม ต้นกำเนิด : พบขึ้นมาริมห้วยในป่าดงดิบทั่วไป …
ลูกประ พืชท้องถิ่นภาคใต้ ผลรสชาติจะคล้ายกับถั่วอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ไม้ยืนต้น
ลูกประ ชื่ออื่นๆ : ประ กระ ปีระ ต้นกำเนิด : พืชท้องถิ่นภาคใต้ ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ …
หลุมพอ เป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นไม้ที่ตลาดมีความต้องการมาก
ไม้ยืนต้น
หลุมพอ ชื่ออื่นๆ : กะลุมพอ หลุมพอ (ภาคใต้) มื่อบา (มาเลเซีย ปัตตานี) เมอเมา (มาเลเซีย ภาคใต้) สลุมพอ …
แซะ ลำต้นใช้ก่อสร้าง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้ยืนต้น
แซะ ชื่ออื่นๆ : กะแซะ (สุราษฏร์ธานี), ยีนิเก๊ะ (มลายู-นราธิวาส), แซะ (ทั่วไป) ต้นกำเนิด : ตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ของไทย ช …