ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น ไม้เถาเลื้อยลงหัว
การปลูกพืช
ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น ชื่ออื่นๆ : ข้าวเย็นโคกขาว, ยาหัวข้อ, หัวยาจีนปักใต้, เตียวโถ่ฮกทั้งข้าวเย็นเหนือ และ ข้าวเย็นใต้
สามสิบ ไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก พาดพันต้นไม้อื่น
ไม้เลื้อย
สามสิบ ชื่ออื่นๆ : จ๋วงเครือ (เหนือ) ผักชีช้าง (หนองคาย) ผักหนาม (นครราชสีมา) สามร้อยราก (กาญจนบุรี) สามสิบ ชีช้าง จั่นด
ขมิ้นย่าน ขมิ้นเครือ ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่
การปลูกพืช
ขมิ้นย่าน ชื่ออื่นๆ : ขมิ้นเครือ ขมิ้นฤาษี ฮับ (ภาคใต้), ชั้วตั่วเหล่ง (ม้ง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Khamin khruea ชื่อว
นมตำเลีย ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งเกาะตามก้อนหินชื้นมีขนสั้นทั่วต้น
ไม้เลื้อย
นมตำเลีย ชื่ออื่นๆ : ผกาแก้ว โฮย่า ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เนื้อมะต่อม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya ovalifolia, Wight and Arn
กระทกรก ยอดเป็นผักสด มีรสขมเล็กน้อย ผลกินเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ด
ไม้เลื้อย
กระทกรก ชื่ออื่นๆ : รก กระโปรงทอง ละพุบาบี หญ้ารกช้าง (ใต้) ตำลึงฝรั่ง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Fetid passionflower, Scar
เล็บมือนาง ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้ม
ไม้เลื้อย
เล็บมือนาง ชื่ออื่นๆ : จะมั่ง (เหนือ) จ๊ามั่ง (เหนือ) ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) มะจีมั่ง (เหนือ) และ อะดอนิ่ง (มลา
แตงไทย ผลอ่อนของแตงไทยนำมาทานเป็นผักสด ผลสุกทานสดหรือทำเป็นของหวาน
การปลูกพืช
แตงไทย ชื่ออื่นๆ : แตงลาย, มะแตงลาย, มะแตงสุก, แตงจิง, ดี, ซกเซรา ต้นกำเนิด : เอเชียแถวเชิงเขาหิมาลัย ชื่อสามัญ : Musk M