กล้วยทองกำปั่น พันธุ์กล้วย ผลสุกเนื้อผลสีเหลืองทอง มีรสชาติหวาน

กล้วยทองกำปั่น

ชื่ออื่นๆ : กล้วยทองกำปั่น, กล้วยทองกำปั้น

ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อสามัญ : Kluai Thong Kampan

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AAA) ‘Thong Kampan’ 

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยทองกำปั่น

ต้น  ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร กาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียว มีปื้นดำที่ลำต้นและคอใบ มีนวลเล็กน้อย กาบด้านในสีเขียวอ่อน ลักษณะต้นอ่อนลำต้นมีสีเขียว

ใบ  คอใบสีชมพู ก้านใบเปิด ก้านใบสีเขียว มีครีบก้านใบสีเขียวขอบแดง ลักษณะใบกว้างโค้งลง โคนใบเรียว ตำแหน่งใบทั้งสองข้างเท่ากัน 

ต้นกล้วยทองกำปั่น
ต้นกล้วยทองกำปั่น ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2.5 เมตร

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกมีขน ลักษณะของใบประดับสั้น ปลายใบประดับแหลม การเรียงของใบประดับเหลื่อมซ้อนกันเล็กน้อย ใบประดับด้านนอกสีม่วงแดง ด้านในโคนใบประดับสีเหลือง ด้านในปลายใบประดับสีแดงส้ม ลักษณะทรงเครือและปลายก้านช่อดอกโค้งลง ดอกมีก้านดอกสั้น

ปลีกล้วยทองกำปั่น
ปลีกล้วยทองกำปั่น ปลายใบประดับแหลม ใบด้านนอกสีม่วงแดง

ผล ปลายผลมีจุกเล็กน้อย การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 8 หวี  หวีหนึ่งมีประมาณ 18-20 ผล ผลดิบมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกเนื้อผลสีเหลืองทอง มีรสชาติหวาน

ผลกล้วยทองกำปั่น
ผลกล้วยทองกำปั่น จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 8 หวี ผลดิบสีเขียวเข้ม

การขยายพันธุ์ของกล้วยทองกำปั่น

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

พบมากทางภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยกาบขาวต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยกาบขาว

  • ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้

สรรพคุณทางยาของกล้วยทองกำปั่น

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยทองกำปั่น

การแปรรูปของกล้วยทองกำปั่น

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย
ภาพประกอบ : 

Add a Comment