กล้วยนมนาง พันธุ์กล้วยผลเรียงเป็นระเบียบเวียนไปด้านเดียวกัน

ผลกล้วยนมนาง

ผลกล้วยนมนาง

ผลกล้วยนมนาง ผลเรียวสั้นป้อม ปลายผลมีจุกเล็กน้อย

ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกสีเหลือง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment