กล้วยร้อยปลี กล้วยหายาก เป็นกล้วยปลูกประดับ มีดอกหรือปลีจำนวนมาก

กล้วยร้อยปลี

ชื่ออื่นๆ : กล้วยร้อยปลี

ต้นกำเนิด : ประเทศลาว

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AAA group) ‘Roiplee’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยร้อยปลี

ต้น  ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2-4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณน้อยกว่า 15 เซนติเมตร สีลำต้นเป็นสีเขียวอ่อน มีปื้นสีน้ำตาลดำเล็กน้อย

ใบ ก้านใบสีเขียวอมแดง เส้นกลางใบสีเขียว ไม่มีร่อง บริเวณฐานใบไม่เท่ากัน แบบมนทั้งสองด้าน

ต้นกล้วยร้อยปลี
ต้นกล้วยร้อยปลี ลำต้นเป็นสีเขียวอ่อน มีปื้นสีน้ำตาลดำเล็กน้อย

ดอก  หรือปลี ช่อดอกออกทางด้านข้างขนานกับพื้นดิน ก้านช่อดอกมีขน ใบประดับสีม่วงอมแดง  ใบประดับซ้อนกันไม่ลึกนัก ไม่มีดอกเพศเมีย มีแต่ดอกกระเทยและดอกเพศผู้ จึงมีผลลีบขนาดเล็ก ระหว่างกลีบของใบประดับมีปลีเล็กๆ ออกมาแทนดอกย่อย และใบปลีเล็กๆประกอบด้วยดอกย่อยๆ ซึ่งประกอบด้วยดอกเพศผู้สีครีม 5 ดอก ดอกเพศเมียสีเหลือง 1 ก้านเกสรเพศเมียมีหยักที่โคนก้านเล็กน้อย กลีบดอกม่วง 6 กลีบ กลีบรองดอกไม่มีสี 5 กลีบ เมื่อดอกมีอายุมากขึ้น ปลีย่อยๆ จะยืดยาวออกมาและห้อยลง

กล้วยร้อยปลี เป็นกล้วยป่าแตกกอ กลายพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งลักษณะที่เกิดการกลายพันธุ์ คือมีจำนวนปลี 50-100 ดอก

ปลีกล้วยร้อยปลี
ปลีหรือดอกกล้วยร้อยปลี ใบประดับสีม่วงอมแดง ใบปลีเล็กประกอบด้วยดอกย่อย

การขยายพันธุ์ของกล้วยร้อยปลี

การแยกหน่อ

ประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยร้อยปลีต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยร้อยปลี

สรรพคุณทางยาของกล้วยร้อยปลี

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยร้อยปลี

การแปรรูปของกล้วยร้อยปลี

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย, FB เกษตรกว้างไกล รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

Add a Comment