กล้วยหอมทองสั้น กล้วยหอมผลสั้น พันธุ์กล้วยมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้า

กล้วย

ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมทองสั้น, กล้วยหอมผลสั้น, กล้วยหอมสั้น

ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งที่พบ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อสามัญ : Kluai Hom Thong Son

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (AA Group) ‘Hom Thong Son’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วย

ต้น  ลำต้นเทียมสูงน้อยกว่า 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 15 ซม. กาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวมีประดำและไขปานกลางด้านในสีชมพู 

ใบ  ก้านใบมีครีบ ครีบสีชมพู เส้นกลางใบสีเขียว

ดอก  หรือปลี เครือออกดอกขนานกับพื้นดินรวมทั้งปลี ก้านเครือมีขนเล็กน้อย ปลีมีใบประดับรูปไข่ยาว สีแดงคล้ำ ปลายแหลม มีไขปานกลางใบประดับม้วนขึ้น

ผล  เครือหนึ่งมีน้อยกว่า 7-9 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 10-16 ผล เนื้อสีครีม ผลสุกสีเหลืองอมส้มมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้า แต่รูปร่างเหมือนกล้วยไข่ กลิ่นหอม รสหวานมากคล้ายกล้วยหอมทอง ไม่มีเมล็ด

ต้นกล้วยหอมทองสั้น
ต้นกล้วยหอมทองสั้น ลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวมีประดำและไขปานกลางด้านในสีชมพู

 

ผลกล้วยหอมทองสั้น
ผลกล้วยหอมทองสั้น ผลค่อนข้างเล็ก รูปร่างเหมือนกล้วยไข่

การขยายพันธุ์ของกล้วย

การแยกหน่อ, การเพาะเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยต้องการ

ประโยชน์ของกล้วย

  • รับประทานผลสุก
  • ใบตองนำมาห่อขนมของหวานหรือใช้ห่ออาหารทำห่อหมก
  • หยวกกล้วยจากต้นกล้วยอ่อนนำมาประกอบอาหาร รวมไปถึงปลีกล้วยหลังการตัดปลีที่ใช้ทำอาหารได้หลายเมนู และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งได้
  • ก้าน และใบ จากการตัดแต่งใบนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ
  • หน่อ และลำต้น หลังเก็บเกี่ยวหรือการตัดทิ้งนำมาเลี้ยงหมู
  •  เปลือกกล้วยหรือผลกล้วยเน่า รวมถึงลำต้น ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ
  • กาบลำต้น ฉีกเป็นเส้นๆ ใช้สำหรับรัดสิ่งของแทนเชือก

สรรพคุณทางยาของกล้วย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วย

การแปรรูปของกล้วย

ผลห่ามทำกล้วยทอดกรอบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.qsbg.org, www.rpplant.royalparkrajapruek.org, รวบรวมสายพันธุ์กล้วย 

One Comment

Add a Comment