กล้วยฮัวเมา พันธุ์กล้วยลูกผสมระหว่าง กล้วยบัวชมพูและกล้วยบัวสีส้ม

กล้วยฮัวเมา

ชื่ออื่นๆ : กล้วยฮัวเมา

ต้นกำเนิด : ฮาวาย

ชื่อสามัญ : Kluai Huamoa

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa paradisiaca ‘Hua Mao’

ชื่อพ้อง : Maia Maoli คอร์นแพลนเทน (Corn plantain or Pacific plantain)

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยฮัวเมา

ต้น ลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกมีปื้นน้ำตาลเล็กน้อย กาบลำต้นด้านในสีเขียวอ่อน

ใบ  ก้านใบเปิด มีครีบชมพูแดง เส้นกลางใบสีชมพู

ต้นกล้วยฮัวเมา
ต้นกล้วยฮัวเมา กาบลำต้นด้านนอกมีปื้นน้ำตาลเล็กน้อย กาบลำต้นด้านในสีเขียวอ่อน

ดอก  หรือปลี ก้านเครือและปลีห้อยลงและค่อยๆ หลุดจนหายไป ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างป้อม ปลายมน ไม่ม้วน ด้านบนสีม่วงแดง มีนวลมาก ด้านล่างสีแดงเข้ม ช่อดอกเพศผู้ไม่มี ดังนั้น ปลีจะหลุดหายไป การเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก

ปลีกล้วยฮัวเมา
ปลีกล้วยฮัวเมา ใบด้านบนสีม่วงแดง มีนวลมาก ด้านล่างสีแดงเข้ม

ผล เครือหนึ่งมีน้อยกว่า 6 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 9 ผล ผลรูปร่างทรงกระบอก ขนาดใกล้คียงกัน ไม่มีจุก เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อแน่น เหนียว มักนำมาทำให้สุกก่อนรับประทาน ไม่มีเมล็ด

ผลกล้วยฮัวเมา
ผลกล้วยฮัวเมา ผลรูปร่างทรงกระบอก ไม่มีจุก

 

ผลสุกกล้วยฮัวเมา
กล้วยฮัวเมา เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อแน่น

การขยายพันธุ์ของกล้วยฮัวเมา

การแยกหน่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

เป็นลูกผสมระหว่าง กล้วยบัวชมพูและกล้วยบัวสีส้ม

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยฮัวเมาต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยฮัวเมา

ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้

สรรพคุณทางยาของกล้วยฮัวเมา

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยฮัวเมา

การแปรรูปของกล้วยฮัวเมา

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวมรวมสายพันธุ์กล้วย

Add a Comment