กล้วยเรดฮาวาย ลักษณะ กล้วยแดงฮาวาย พันธุ์ของกล้วย

กล้วยเรดฮาวาย

ชื่ออื่นๆ : กล้วยเรดฮาวาย , กล้วยแดงฮาวาย

ต้นกำเนิด

ชื่อสามัญ : Red Hawii

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sp. Kluai Red Hawii

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยเรดฮาวาย

ต้น  ลำต้นเทียมสูงไม่เกิน 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร การแตกหน่อถี่ ลำต้นสีเขียวปนแดง มีประดำบนลำต้นมาก ไม่มีนวล บริเวณโคนต้นสีเขียว

ใบ  ขอบก้านใบแผ่ไปด้านข้าง สีแดง เส้นกลางใบสีแดงปนม่วง บริเวณโคนก้านใบมีปีก ใบมีประสีแดงเข้มเช่นเดียวกับกล้วยทหารพรานแต่มีมากกว่า ใบกว้างกว่ากล้วยทหารพราน โคนใบมน

ต้นกล้วยเรดฮาวาย
ต้นกล้วยเรดฮาวาย ลำต้นสีเขียวปนแดง มีประดำบนลำต้นมาก

ดอก  หรือปลี ช่อดอกหรือปลีทำมุมประมาณ 45 องศา ปลีรูปไข่เรียวยาวสีแดงอมม่วง ปลายปลีมนและม้วนขึ้น กาบปลีมีนวล ผลขนาดเล็กสีแดงอมม่วง รูปร่างปลายเรียว มีจุกใหญ่ มี 5-6 หวีต่อเครือ  10 ผลต่อหวี ดอกกระเทยไม่หลุกจากช่อ กาบปลีไม่หลุด กลีบรวมใหญ่ สีแดงอมม่วงปลายสีเหลือง

ปลีกล้วยเรดฮาวาย
ปลีกล้วยเรดฮาวาย ปลีรูปไข่เรียวยาวสีแดงอมม่วง

ผล  ผลดิบสีม่วงแดง เมื่อสุกมีผลสีเขียวอมแดง ขนาดไม่ใหญ่ เนื้อผลสีเหลืองส้ม รสชาติหวานเล็กน้อย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่มีเมล็ด

ผลกล้วยเรดฮาวาย
ผลกล้วยเรดฮาวาย ผลดิบสีม่วงแดง ขนาดไม่ใหญ่

การขยายพันธุ์ของกล้วยเรดฮาวาย

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยหอมแกรนด์เนนกับกล้วยทหารพราน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยเรดฮาวายต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยเรดฮาวาย

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของกล้วยเรดฮาวาย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยเรดฮาวาย

การแปรรูปของกล้วยเรดฮาวาย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย

One Comment

Add a Comment