การทำถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วย

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วย

เปลือกกล้วยที่เราทิ้ง หลังจากทานกล้วยเสร็จนั้นมีค่ามากกว่าที่เราคิด…. เปลือกกล้วยสามารถนำมาแปรรูปหรือใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ซึ่งเกษตรตำบลก็ได้นำความรู้และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของเปลือกกล้วยมาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันก็หลากหลายบทความแล้ว วันนี้เกษตรตำบลก็มีวิธีการทำถ่านอัดแท่งที่ได้จากการเผาถ่านจากเปลือกกล้วยรวมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือเรียกว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและยังสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

เปลือกกล้วย

ส่วนประกอบ

  1. เปลือกล้วย
  2. เศษกะลามะพร้าว
  3. แป้งมัน
  4. น้ำ
ถ่านอัดเปลือกกล้วย
ถ่านอัดจากเปลือกกล้วย

ขั้นตอนการทำถ่านอัดแท่ง

  1. นำเปลือกกล้วยและเศษกะลามะพร้าวมาเผาให้ เป็นถ่าน โดยเตาเผา ถ่าน 200 ลิตร
  2. บดถ่านที่ได้จากการเผา
  3. ผสมถ่านกับแป้งมัน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน แป้งมัน ร้อยละ 7 ของน้ำหนักถ่าน
  4. แล้วค่อยๆเติมน้ำผสมเข้าให้ทั่ว(ทดสอบปริมาณน้ำโดยการนำถ่านมากำในมือแล้วจับตัวกันเป็นก้อนได้)
  5. นำถ่านที่ผสมได้ไปใส่ในเครื่องอัดรีด เพื่อผลิต เป็นถ่านอัดแท่ง จากนั้นตัดขนาดถ่านความยาวตามต้องการ
  6. นำถ่านที่อัดแท่งที่ผลิตได้ไปตากแดด หรืออบ ในตู้อบ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : 
www.clinictech.ops.go.th
www.th.anngle.org

One Comment

Add a Comment