ต้นลองกอง

ต้นลองกอง

ผิวใบด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้มกว่าด้านใต้ของใบ

Add a Comment