ดอกดาวกระจายไต้หวัน

ดอกดาวกระจายไต้หวัน

ผลแห้งเมล็ดล่อน เป็นสี่เหลี่ยม มีขนยาว

Add a Comment