ต้นกาน้ำ ยาพื้นบ้านใช้แก่นต้มน้ำดื่มขับปัสสาวะ

กาน้ำ

ชื่ออื่นๆ : จานา (ขอนแก่น) ชุมเห็ดเล็ก (ชน) ตานา (นครราชสีมา) มะยมป่า (กาญจนบุรี)

ต้นกำเนิด : พบตามป่าเปิด ป่าละเมาะ ภูเขาหินปูน ที่ระดับ 400 – 1,500 เมตร

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glochidion coccineum (Buch.-Ham.) Muell. Arg.

ชื่อพ้อง : Agyneia coccinea Buch.-Ham., Bradleia coccinea Wall., Diasperus coccineus (Buch.-Ham.) Kuntze , Episteira coccinea (Buch.-Ham.) Raf., Phyllanthus coccineus (Buch.-Ham.) Müll.Arg.

ชื่อวงศ์ : Phyllanthaceae

ลักษณะของกาน้ำ

ต้นกาน้ำ  ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร อาจสูงได้ถึง 10 เมตร กิ่งก้านเป็นสันเหลี่ยม มีขนสั้นนุ่มละเอียด ยอดอ่อนแตกแขนงสั้นๆ เปลือกต้นสีน้ำตาลเปลือกใน สีน้ำตาลอมแดง มีขนสั้นนุ่มละเอียด

ต้นกาน้ำ
ต้นกาน้ำ ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ลำต้นกาน้ำ
ลำต้นกาน้ำ เปลือกต้นสีน้ำตาลเปลือกใน สีน้ำตาลอมแดง

ใบต้นกาน้ำ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน รูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปวงรีแกมใบหอก ใบกว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 12-17 เซนติเมตร หูใบรูปสามเหลี่ยมแกมรูปใบหอก มีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 3-5 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่ม ใบแก่เหนียวเหมือนแผ่นหนัง หลังใบสีเขียว ท้องใบสีเขียว มีนวลขาว เส้นใบมีขนสั้นนุ่มห่างๆ ถึงเกลี้ยง ทั้งสองด้าน มีเส้นใบข้าง 6-8 คู่

ใบกาน้ำ
ใบกาน้ำ ใบรูปสามเหลี่ยมแกมรูปใบหอก มีขนสั้นนุ่ม

ดอกต้นกาน้ำ ดอกช่อกระจุก ดอกย่อยหลายดอกเรียงตัวแน่น ออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ดอกเพศผู้มักอยู่ส่วนล่างของแขนง  ดอกเพศเมียอยู่ด้านบน ดอกเพศผู้ มีก้านดอกย่อยยาว 5-15 มิลลิเมตร มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยง 6 กลีบ  เรียงเป็น 2 วง วงนอกใหญ่กว่า รูปไข่กลับหรือขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาด 2.5-4 มิลลิเมตร สีเหลือง มีขนสั้นนุ่มห่างๆด้านนอก เกสรเพศผู้ 4-6 อัน ดอกเพศเมียก้านดอกสั้นมาก หรือไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปไข่กลับ หรือรูปไข่กลับแกมใบหอก สั้นกว่าของดอกเพศผู้เล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันกึ่งรูปกรวย ขนาด 1 มิลลิเมตร ออกดอกราวเดือนเมษายนถึงตุลาคม

ดอกกาน้ำ
ดอกกาน้ำ กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว มีขนสั้นนุ่ม

ผลต้นกาน้ำ  ผลแห้งแตก รูปกลมแป้น ขนาดประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ถึง 15 มิลลิเมตร มีขนละเอียด  แบ่งเป็นพูประมาณ 10  พู ผลแก่สีชมพู ติดผลราวเดือนสิงหาคมถึงมกราคม

ผลกาน้ำ
ผลกาน้ำ รูปกลมแป้น ผลแก่สีชมพู ผลแห้งจะแตก

การขยายพันธุ์ของกาน้ำ

การเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่กาน้ำต้องการ

ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในดินค่อนข้างชื้น

ประโยชน์ของกาน้ำ

  • ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริก รส มัน ฝาดเล็กน้อย

สรรพคุณของกาน้ำ

ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

  • เนื้อไม้ ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย
  • เปลือกต้น ทุบให้แหลกอม แก้ปากเปื่อย

ตำรายาพื้นบ้านอีสาน

  • แก่น ต้มน้ำดื่ม ขับปัสสาวะ

คุณค่าทางโภชนาการของกาน้ำ

การแปรรูปกาน้ำ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

One Comment

Add a Comment