ต้นนุ่น งิ้ว

ต้นนุ่น

ชื่ออื่นๆ : ง้าว งิ้วน้อย งิ้วสร้อย งิ้วสาย (เหนือ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : –

ชื่อวงศ์ : –

ลักษณะของต้นนุ่น

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 10–15 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ผลอ่อนสีเขียวลักษณะยาว ๆ คล้ายผลแตงกวา แต่มีขนาดใหญ่กว่า เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อข้างในเป็นปุยและมีเมล็ดสีดำจำนวนมาก ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว มีหนามสั้น ๆ ที่โคนต้น กิ่งทอดขนานกับพื้น ทิ้งใบในฤดูแล้ง ดอกสีขาวนวล ผลทรงรูปกระสวย

ต้นนุ่น
ต้นสูง ลำต้นมีหนาม ใบสีเขียว ออกเรียงสลับ

การขยายพันธุ์ของต้นนุ่น

ใช้เมล็ด/

ธาตุอาหารหลักที่ต้นนุ่นต้องการ

ประโยชน์ของต้นนุ่น

ประโยชน์ของต้นนุ่นมีมากมาย นอกจากเราจะนำปุยนุ่นมาทำหมอน ไส้เบาะที่นอน เมล็ดของต้นนุ่นยังนำมาสกัดเป็นน้ำมันพืช ส่วนกากที่ได้ก็นำมาทำอาหารสัตว์ได้อีก ส่วนของไส้นุ่นก็สามารถนำมาเพาะเห็ดได้ นอกจากนี้เนื้อไม้ของต้นนุ่นยังนำมาทำกระสวยทอผ้า เยื่อกระดาษ ส้นรองเท้า และรากยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย………

เมล็ดนุ่น
ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล

สรรพคุณทางยาของต้นนุ่น

บางเบา นุ่มนวล ชวนให้ฝัน เมื่อเรานึกถึงหมอน เมื่อก่อนเรามักจะใช้นุ่นมาทำหมอน แต่เดี๋ยวนี้หมอนโดยส่วนใหญ่ทำจากใยสังเคราะห์แทบทั้งหมด จึงทำให้ปริมาณการปลูกต้นนุ่นเริ่มลดน้อยลง……. คงเป็นตามอัตราส่วนการเจริญเติบโตของโลก ปริมาณคนที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปัจจัยทางธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเริ่มลดปริมาณลงจากความสะดวกและต้นทุนการผลิต……(เอ บ่นไรฟร๊าเรา อิๆๆ)

สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือกมีแทนนิน แก้ท้องเสีย แก้บิด ราก ขับปัสสาวะ

คุณค่าทางโภชนาการของต้นนุ่น

การแปรรูปของต้นนุ่น

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9641&SystemType=BEDO
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

Add a Comment