โรคของกล้วย วิธีการป้องกันและกำจัดโรคกล้วย

โรคของกล้วย วิธีการป้องกันและกำจัดโรคกล้วย

     โรคกล้วยและแมลงศัตรูที่สิ่งสำคัญของกล้วย เพราะเมื่อเกิดโรคก็จะทำให้เกิดการขนาดทุนได้ผลผลิตน้อย โรคที่ระบาดในกล้วยหลายๆท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำได้วันนี้เกษตรตำบลจึงนำความรู้จากโรคของกล้วย วิธีการป้องกันและกำจัดโรคกล้วยจากเกษตรตำบลมาฝากค่ะ

โรคของกล้วย วิธีการป้องกันและกำจัดโรคกล้วย
โรคของกล้วย วิธีการป้องกันและกำจัดโรคกล้วย

การป้องกันและกำจัดโรคใบด่าง (Cucumber mosaic) 

     การป้องกันและกำจัดโรคใบด่าง (Cucumber mosaic) ควรทำการกำจัดพืชในแปลงกล้วยออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นอาศัยของเชื้อวิสา เมื่อพบว่ามีเพลี้ยอ่อนเข้ามาแพร่ระบาด ก็ควรพ่นด้วยสารเคมี เช่น โอเมทโธเอท 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

การป้องกันและกำจัดโรคตายพราย (Panama disease)

     การป้องกันและกำจัดโรคตายพราย (Panama disease)ทำความสะอาดโคนกอกล้วยอย่าให้รกรุงรัง และทำทางระบายน้ำให้ดี แล้วราดโคนต้นให้ชุ่มด้วยสารเคมี เช่น แคปแทน 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

การป้องกันและกำจัดโรคใบจุดกระ (Freckle spot)

     การป้องกันและกำจัดโรคใบจุดกระ (Freckle spot) สำหรับโรคนี้เมื่อแพร่ระบาดแล้วควรใช้สารเคมีพ่น เช่น แคปแทน 50% WP อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

การป้องกันและกำจัดโรคซิกาโทกาสีเหลือง (Yellow sigatoka disease)

     การป้องกันและกำจัดโรคซิกาโทกาสีเหลือง (Yellow sigatoka disease) ให้ทำการตัดใบที่เป็นโรคมากออกไปเผาไฟทำลายเสีย และพ่นด้วยสารเคมี เช่น คาร์เบนดาซิม 50% WP อัตรา 10-12 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ในการใช้สารเคมีพ่นนั้น ควรผสมสารเคลือบใบ sticker ลงไปด้วยทุกครั้ง เพื่อช่วยให้สารเคมีมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและกำจัดโรคสูงยิ่งขึ้น

การป้องกันและกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาลเทา (Greyish brown spot)

     การป้องกันและกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาลเทา (Greyish brown spot) ควรพ่นด้วยสารเคมี เช่น เอดิเฟนฟอส 50 % W/V EC อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Add a Comment