ผีเสื้อราตรี มักจะหุบใบในเวลากลางคืน ปลูกประดับบ้าน

ผีเสื้อราตรี

ชื่ออื่นๆ : ปีกผีเสื้อ

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Indian park

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxalis sp.

ชื่อวงศ์ : Oxalidaceae

ลักษณะของผีเสื้อราตรี

เป็นไม้ล้มลุก มีหัว มีใบประกอบคล้ายนิ้วมือ มักจะหุบใบในเวลากลางคืน ใบมีลักษณะประกอบคล้ายสามเหลี่ยม โดยมีมุมแหลมชนกัน มีสีชมพู – ม่วง ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว โดยก้านดอกออกจากก้านลำต้น มีสีชมพูม่วง มีกลีบดอก 5 กลีบ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้ 5-6 ตัว

ดอกผีเสื้อราตรี
ดอกมีสีชมพู – ม่วง ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว

การขยายพันธุ์ของผีเสื้อราตรี

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/แยกหัว ปลูกได้เลย

ธาตุอาหารหลักที่ผีเสื้อราตรีต้องการ

ประโยชน์ของผีเสื้อราตรี

ปลูกประดับบ้าน

สรรพคุณทางยาของผีเสื้อราตรี

คุณค่าทางโภชนาการของผีเสื้อราตรี

การแปรรูปของผีเสื้อราตรี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11568&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com/

One Comment

Add a Comment