ลีลาวดี-ลีลาวดีใบศร ดอกสีขาว ที่มีความแตกต่าง

ลีลาวดี

ลีลาวดี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumeria spp. ชื่อเรียกอื่นๆ  ลั่นทม, จำปาจีน , ลั่นทมแดง , ลั่นทมขาว , จำปาแดง , จำปาขาว (ทั่วไป),จาปาลาว (ภาคเหนือ) , จำปาขอม (ภาคใต้) , ไม้จีน (ยะลา) , จำไป (เขมร) , จงป่า (กะเหรี่ยง) , มอยอ , มลอ (มลายู) อยู่ในวงค์  APOCYNACEAE

ต้น เป็นไม้ยืนต้น มีขนาดจากที่เป็นพุ่มเตี้ยแคระสูงประมาณ0.6 เมตร จนถึงต้นใหญ่มากอาจที่สูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้นแผ่กิ่งก้านสาขาและพุ่มใบสวยงาม มีน้ำยางขนสีขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่สลัดใบในฤดูแล้งก่อนที่จะผลิดอกผลิใบรุ่นใหม่ชนิดและพันธุ์ที่มีลักษณะดี ต้องมีทรงพุ่มแน่น มีกิ่งก้านสาขามาก

ใบ ใบดกที่ปลายกิ่ง มีช่อดอกใหญ่ กิ่งที่ยังไม่แก่มีสีเขียวอ่อนนุ่ม กิ่งที่แก่มีสีเทามีรอยตะปุ่มตะป่ำ ใบ เป็นใบเดี่ยวมีการเรียงตัวสลับกันและหนาแน่นใกล้ๆ ปลายกิ่ง มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม มีเส้นกลาง ใบแตกสาขาออกไปคล้ายขนนก ขนาดใบแตกต่างกันตั้งแต่ 5-20 นิ้ว

ดอก ช่อดอก จะถูกผลิตออกมาจาปลายยอดเหนือใบแตก ก็มีบางชนิดที่ออกช่อดอกระหว่างใบหรือออกดอกใต้ใบ ช่อดอกบางชนิดตั้งขึ้น บางชนิดห้อยลง ใน 1 ช่อดอกจะมีดอกบานพร้อมกัน 20-30 ดอก บางต้นสมบูรณ์เต็มที่อาจมีดอกมากกว่า 100 ดอก ต่อ 1 ช่อ ดอกโดยทั่วไป กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย อยู่ลึกเข้าไปข้างใน ดอกของ ลีลาวดีมีสีสรรหลากหลาย ทั้ง ขาว แดง เหลือง ชมพู ส้ม ม่วง สีทอง มีกลิ่นหอมต่างๆกันไปในแต่ละชนิด ดอกมีขนาด 2 – 6 นิ้ว มีกลิ่นหอม

ผล เป็นฝักคู่ รูปยาวรี กว้างประมาณ 1.5 – 15 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2ซีก

เมล็ด เมล็ดมีจำนวนมาก เมล็ดแบนมีปีก ลีลาวดีมีช่วงชีวิตที่ยาวนานนับ 100 ปี

ลีลาวดี
ลีลาวดี ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม

ลีลาวดีใบศร

ลีลาวดีใบศร มีชื่อวิทยาศาตร์ว่า Plumeria pudica Jacq. ชื่อเรียกอื่น ใบหอก, ลั่นทมหัวลูกศร อยู่ในวงค์ APOCYNACEAE

ต้น ไม้พุ่ม สูง 2-2.5 เมตร เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง ผิวสีเขียวอมเทา บริเวณแผลที่ก้านใบหลุดร่วงจะมีปุ่มนูน ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางสีขาว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปช้อน กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียวยาว ขอบเรียบ ใบหนา เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบนูนเด่นชัด

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสีขาว มี 8-16 ดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปรี เบี้ยวเล็กน้อย โคนกลีบสีเหลือง เกสรเพศผู้ 5 เกสร รังไข่ไต้วงกลีบ ออกดอกตลอดปี

ผล ผลเป็นฝักคู่ รูปรียาว ฝักอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่สีแดงถึงสีดำและแตกเป็นสองซีก ภายในฝักมีเมล็ด 25-100 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบน มีปีกติดที่ด้านใดด้านหนึ่งของเมล็ด

ลีลาวดีใบศร
ลีลาวดีใบศร ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด

ความแตกต่าง

ต้น : ลีลาวดี เป็นไม้ยืนต้น ส่วนลีลาวดีใบศร เป็นไม้พุ่ม

ใบ : ใบดอกลีลาวดี มีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม มีเส้นกลาง ใบแตกสาขาออกไปคล้ายขนนก ส่วนใบของลีลาวดีใบศร ใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบนูนเด่นชัด ขอบเรียบ ใบหนา เป็นมัน

ดอก : ดอกลีลาวดี กลีบดอกมี 5 กลีบ กลางดอกมีสีเหลืองมากกว่า ดอกมีกลิ่นหอม ส่วนดอกลีลาวดีใบศร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายดอกติดกัน

ดอกลีลาวดี
ดอกลีลาวดี สีขาวตรงกลางดอกสีเหลือง
ดอกลีลาวดีลูกศร
ดอกลีลาวดีลูกศร ดอกสีขาว โคนกลีบสีเหลือง

เรียบเรียงโดย : เกษตรตำบล.คอม
ภาพ : www.flickr.com

Add a Comment