วิธีปลูกผักในกระถางให้ได้ผลงาม สำหรับมือใหม่

วิธีการปลูกผักในกระถางให้งาม สำหรับมือใหม่

วิธีปลูกผักในกระถาง:  การปลูกผักในกระถาง ได้รับความสนใจมากขึ้น ดูแลง่ายและได้ประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาทาน ได้ผักที่ปลอดภัยมั่นใจได้เพราะว่าปลูกเอง นอกจากนี้ยังช่วยประดับบ้านให้สวยงามร่มรื่นขึ้นได้อีกด้วย บ้านสมัยใหม่หรือสังคมเมืองการปลูกผักในกระถางถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะปลูกผักทานเอง เพราะเป็นบ้านพืนที่ใช้สอยน้อย หรือไม่มีพื้นดินที่เพาะปลูก

ผักในกระถาง
การปลูกผักในกระถาง

ขั้นตอนวิธีการปลูกผักในกระถางมีดังนี้

1. เลือกชนิดผักที่ต้องการที่จะปลูก

เลือกชนิดผักที่ต้องการจะปลูก เช่น ถ้าคนในบ้านชอบผักอะไร หรือผักอะไรได้ใช้บ่อยๆ ควรเป็นผักอันดับแรกๆที่ควรพิจารณา หรือถ้าต้องการให้ประดับบ้านด้วย ก็เตรียมพันธุ์ผักให้พร้อมที่จะปลูกลงกระถาง

2. ขั้นตอนเตรียมดิน

ดินปลูกไม้กระถางต้องเป็นดินร่วน เป็นดินที่โปร่งระบายน้ำได้ดี ถ้าหากอยู่ในเมืองหาดินปลูกได้ยากก็สามารถซื้อดินที่ขายตามร้านขายต้นไม้ หรือร้านเกษตรมาปลูกได้  ดินที่เหมาะสำหรับปลูกไม้กระถางมีอัตราส่วนดังนี้

 1. ดินร่วน 1 ส่วน
 2. ทราย 1 ส่วน
 3. ปุ๋ยหมัก หรือปุ่ยคอก 1 ส่วน
 4. ขึ้เก้าแกลบ 1 ส่วน
 5. ถ้าข้อ 1-4 ไม่มีหรือหายาก ไม่มีเวลามาก หาซื้อดินสำเร็จมาปลูกก็ได้

อัตราการผสมของดินอาจจะปรับเปลี่ยนตามชนิดของผักที่ต้องการดิน หรือตามความสะดวกของผู้ปลูกได้ หลักๆคือให้ได้ดินร่วน โปร่ง)

3. เลือกกระถางปลูกผัก

เลือกกระถางปลูกผัก ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ หากต้องการประดับบ้านด้วย การซื้อกระถางสวยๆให้เข้ากับพื้นที่ ยิ่งดีมากขึ้น สำหรับคนที่ต้องการลดรายจ่ายอาจจะใช้วัสดุเหลือใช้มาทำกระถางปลูกผักแทนได้ ถือว่าการปลูกผักในกระถางทำเองเป็นงานอดิเรกที่ดีด้วย

4. การดูแลรักษา

 • การใส่ปุ๋ย ถ้าหากต้องการผักปลอดสารพิษ ก็ควรงดปุ๋ยเคมี ใช้เศษพืช ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกแทน ซึ่งเราก็ผสมพร้อมกับดินแล้ว..หาปลูกไปนานๆดินนกระถางอาจจะแน่นหรือสารอาหารลดลงก็ควรนำดินออกมาปรบปรุงใหม่ หรือเปลี่ยนดินดินใหม่ตามสูตร
 • การรดน้ำผักในกระถาง ควรรดน้ำให้บ่อย ไม่ควรรดน้ำจนล้น ประมาณการให้พอดี และควรคำนึงถึงพืชผักที่เราปลูกด้วยว่าต้องการน้ำมาน้อยแค่ไหน หากกระถางมีรูใหญ่อาจจะมีเศษดินหลุดออกมา แก้โดยใช้หินปิดรูลดการไหลออกมาของดิน

ประโยชน์การปลูกผักในกระถางแบบชัดเจน

 • ประหยัดพื้นที่ในการปลูก เหมาะสำหรับบ้านในเมืองมากๆ
 • สามารถ เคลื่อนย้าย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผัก ตามความต้องการเลย
 • สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้ อาจจะเพิ่มความสวยงามของรูปแบบกระถางต่างๆเข้ามาช่วยเสริม ยิ่งจะทำให้สวยงามมากขึ้น
 • ได้ผักที่ปลอดภัย มั่นใจเพราะเราปลูกเอง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://lib.longnfe.go.th

Add a Comment