สีดาโคก คำมอกน้อย รากและเปลือกช่วยแก้บิด

สีดาโคก

ชื่ออื่นๆ : กระบอก, ไข่เน่า, คมขวาน, พญาผ่าด้าม, พุดนา, ฝรั่งโคก, มอก, สีดาโคก

ต้นกำเนิด : ประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ประเทศไทยพบได้ทุกภาค

ชื่อสามัญ : กระมอบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gadenia obtusifolia Roxb.exkurz

ชื่อวงศ์ : RABIACEAE

ลักษณะของสีดาโคก

เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ยอดอ่อนมีชันเหนียว ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กลับหรือ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-5ซม.ยาว4.5-10ซม.ปลายมนหรือกลมโคนรูปลิ่มขอบเรียบแผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ใบอ่อนมีขนประปราย ใบแก่ผิวหยาบและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น ก้านใบสั้นมากหรือไม่มีก้านใบ หูใบระหว่างก้านใบเชื่อมติดกับโคนก้าน ใบร่วงง่าย
เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง ดอกคำมอกน้อยมีกลิ่นหอม ก้านดอกสั้นกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูประฆัง มีขนประปราย ปลายแยกเป็น 5 แฉกสั้นมาก กลีบดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับปลายมน เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดอยู่บริเวณคอหลอดกลีบดอก ไม่โผล่พ้นปากหลอดอับเรณูรูปขอบขนาน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบมีขน มี 1 ช่อง มีออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียหนา ยอดเกสรเพศเมียเป็น 2 แฉก รูปกระบองโผล่พ้นหลอดกลีบดอก จานฐานดอกรูปวงแหวน  เป็นแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปกลมหรือเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2.5 ซม.ผิวมีปุ่มหูดกับช่องอากาศ ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดทนเห็นเป็นหลอดและแฉกชัดเจน เมล็ดเล็กจำนวนมาก

คำมอกน้อย
ใบสีเขียว ใบรูปไข่กลับ

การขยายพันธุ์ของสีดาโคก

เพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง

ธาตุอาหารหลักที่สีดาโคกต้องการ

ประโยชน์ของสีดาโคก

ผลรับประทานได้(จากการสัมภาษณ์และการจัดประชุมเสวนาผู้นำชุมชน)

สรรพคุณทางยาของสีดาโคก

ผลใช้รับประทาน กินแล้วหัวดี ช่วยบำรุงสมอง
รากและเปลือกต้นช่วยแก้บิด

คุณค่าทางโภชนาการของสีดาโคก

การแปรรูปของสีดาโคก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9311&SystemType=BEDO
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_3_002c.asp?info_id=738
https://rspg.pbru.ac.th/index.php?ge=treeView&gen_lang=050717022009&ptid2=12

Add a Comment