สูตรการผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง พร้อมแนะนำอุปกรณ์และ วิธีผสมปุ๋ย

การผสมปุ๋ยเคมีไว้ใช้เอง

การผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรหลายอย่างเช่น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ลดน้ำหนักปุ๋ยที่จะต้องขนไปใส่ในไร่นา สวน ลดแรงงานในการหว่านปุ๋ย แต่เกษตรกรยังได้เนื้อธาตุปุ๋ยใส่ในพืชได้ครบถ้วนตามต้องการ

ปุ๋ย
การผสมปุ๋ยใช้เอง

อุปกรณ์และปุ๋ยเคมี

 • เครื่องชั่งที่ชั่งได้น้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป
 • พลั่ว
 • จอบ
 • ถังพลาสติก สำหรับตักและชั่งปุ๋ย
 • แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 และแม่ปุ๋ยสูตร 0-0-46
สูตรปุ๋ย
สูตรแม่ปุ๋ย

วิธีการผสมปุ๋ย

ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ นั้นเทียบน้ำหนักจาก 100 กิโลกรัม เสมอไปทุกสูตร เช่น สูตร 16-20-0 หมายความว่า ปุ๋ยหนัก 100 กิโลกรัมมีไนโตรเจน 16 กิโลกรัม มีฟอสฟอรัส 25 กิโลกรัม และโพแทสเซียม  0 กิโลกรัม ซึ่งสามารถผสมใช้เองโดยดูในตารางผสมปุ๋ยสำเร็จรูปในการเลือกใช้กับพืชต่างๆ และปุ๋ยเคมี 1 กระสอบจะหนัก 50 กิโลกรัม เป็นมาตรฐาน

ตัวอย่างเช่น ต้องการผสมปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 ใช้เอง จำนวน 100 กิโลกรัม ดูในตารางสำเร็จรูปหมายความว่า

ต้องชั่ง แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 44 กิโลกรัม แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 18 กิโลกรัม รวมหนัก 62 กิโลกรัม

ในกรณีที่ผสมปุ๋ยใช้เอง ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเติม (ดิน,ทราย) ดังนั้น เมื่อผสมปุ๋ยเคมีแล้ว จะหนักเพียง 62 กิโลกรัม (ตัวอย่างที่ ) แต่มีคุณค่าเท่ากับปุ๋ยสูตร 16-20-0 ที่หนัก 100 กิโลกรัมในท้องตลาด ดังนั้นจึงเป็นการประหยัดเงินซื้อปุ๋ย ประหยัดแรงงานในการใส่ปุ๋ยและทุ่นแรงในการขนปุ๋ยได้มาก

การผสมปุ๋ย
ลักษณะการผสมปุ๋ย

การชั่ง

โดยนับกระสอบปุ๋ย เพราะปุ๋ยทุกกระสอบจะหนัก 50 กิโลกรัม แล้วชั่งเฉพาะจำนวนเศษที่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม เช่น ต้องการชั่ง 70 กิโลกรัม ก็นับปุ๋ยมา 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม) แล้วชั่งอีกเพียง 20 กิโลกรัม

การผสม

เทปุ๋ยลงบนพื้นดินแห้งๆ หรือพื้นปูนหรือผ้าพลาสติก ถ้าแม่ปุ๋ยจับตัวกันเป็นก้อนก็ทุบให้แตกเสียก่อน แล้วเทแม่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งลงไปใช้พลั่วหรือจอบ คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปใช้ในไร่นา ตามที่ต้องการต่อไป

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการผสมปุ๋ยสูตร จำนวน 15-15-15 กิโลกรัม ดูจากตารางสำเร็จรูปจะเห็นว่าต้องชั่ง

 • แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 33 กิโลกรัม
 • แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 20 กิโลกรัม
 • แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 25 กิโลกรัม
  รวมน้ำหนัก 78 กิโลกรัม
การผสมปุ่ย
สูตรการผสมปุ่ยใช้เอง

ดังนั้นเมื่อผสมปุ๋ยใช้เอง จะหนักเพียง 78 กิโลกรัม เพราะไม่ใส่ตัวเติม (ดิน,ทราย) แต่คุณค่าเท่ากับปุ๋ยหนัก 100 กิโลกรัมในท้องตลาด น้ำไปใส่ในพืชไร่ ไม้ผล ตามต้องการ

ตาราง 1
ตารางสำเร็จรูปในการผสมปุ่ยไว้ใช้เอง 1
ตาราง 2
ตารางสำเร็จรูปในการผสมปุ่ยไว้ใช้เอง 2
ตาราง 3
ตารางสำเร็จรูปในการผสมปุ่ยไว้ใช้เอง 3

ข้อแนะนำ

 1. ปุ๋ยผสมที่ได้จาการผสมเองนี้ ต้องผสมเท่าที่ต้องการจะใช้เท่านั้น อย่าผสมเผื่อไว้หลายๆ วัน ควรใช้ให้หมดภายใน 15 วัน โดยเก็บรักษาไว้ในที่แห้งและร่มเงา ไม่ให้ถูกฝนหรือความชื้น
 2. ควรเลือกแม่ปุ๋ยที่มีลักษณะเป็นเม็ด ก็ควรเลือกแบบเดียวกัน หรือเป็นผงก็เป็นผงเหมือนกัน เพื่อนำมาผสมกันแล้ว คลุกเคล้ากันได้ดี
 3. ตารางผสมปุ๋ยสำเร็จรูปนี้ สามารถผสมได้ตั้งแต่ 25, 50 และ 100 กิโลกรัม ถ้าต้องการผสมมากหรือน้อยกว่านี้ ก็ให้เพิ่มหรือลดปริมาณแม่ปุ๋ยลงตามสัดส่วนได้
 4. ต้องคลุกเล้าเนื้อปุ๋ยให้สม่ำเสมอจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใส่ในพืชไร่ นา สวน  ตามต้องการ ควรใส่ปุ๋ยก่อนให้น้ำ ไม่ควารใส่ปุ๋ยเมื่อใบพืชยังเปียก
 5. มีแม่ปุ๋ยที่แนะนำเพียง 3 ชนิด คือ สูตร 18-46-0 และ 46-0-0 เท่านั้น ก็สามารถผสมปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตรตามต้องการ โดยดูจากตารางสำเร็จรูปนี้

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
www.eto.ku.ac.th
www.cddata.cdd.go.th

Add a Comment