หญ้าคอมมิวนิสต์ หญ้าข้าวนก ต้นเล็กคล้ายข้าว เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง

หญ้าคอมมิวนิสต์

ชื่ออื่นๆ : หญ้าข้าวนก, หญ้าคอมมิวนิสต์, หญ้าพุ่มพวง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : barnyard grass

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

ชื่อวงศ์ : Poaceae

ลักษณะของหญ้าคอมมิวนิสต์

ต้น ต้นเล็กคล้ายข้าวมาก เป็นพืชฤดูเดียว ขึ้นเป็นกอ สูง 30-60 ซม. ต้นสีม่วงอมแดงหรือสีเขียว

ใบ เป็นเส้นตรง ยาว 10 – 15 ซม. ใบอ่อนจะเป็นคลื่นสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว เส้นใบสีเขียวอ่อน ใบจะยาวกว่าใบข้าว

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกดอกได้ตลอดปี เมื่ออายุ 2-3 เดือน ชอบขึ้นในสภาพดินชื้นแฉะความชื้นตั้งแต่ 50 % สามารถงอกใต้น้ำได้ลึก 1-2 เซนติเมตร การขังน้ำไว้ประมาณ 3-7 วัน จะสามารถทำลายการพักตัวของเมล็ดได้ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง

ต้นหญ้าคอมมิวนิสต์
ต้นหญ้าคอมมิวนิสต์ ต้นสีม่วงอมแดงหรือสีเขียว

การขยายพันธุ์ของหญ้าคอมมิวนิสต์

การใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าคอมมิวนิสต์ต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าคอมมิวนิสต์

ปลูกคลุมหน้าดิน

การป้องกันกำจัดเขตกรรม

  1. ล่อให้งอกโดยการไขน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 – 7 วัน ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ จะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
  2. เมื่อหญ้าข้าวนกงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลายและเตรียมดิน
  3. หากมีการเตรียมดินดีเรียบสม่ำเสมอ จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยขังน้ำลึกกว่า 2 เซนติเมตรจะควบคุมไม่ให้หญ้าข้าวนกงอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้
ดอกหญ้าคอมมิวนิสต์
ดอกหญ้าคอมมิวนิสต์ ดอกออกเป็นช่อ สีเขียว

สรรพคุณทางยาของหญ้าคอมมิวนิสต์

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าคอมมิวนิสต์

การแปรรูปของหญ้าคอมมิวนิสต์

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12148&SystemType=BEDO
https://www.opsmoac.go.th
https://www.farmkaset.org

Add a Comment