หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก ต้นเล็กคล้ายข้าว เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง

หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

ชื่ออื่นๆ : หญ้าข้าวนก, หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าพุ่มพวง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : หญ้าข้าวนก, หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าพุ่มพวง barnyard grass

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinochloa crus-galli (L.) Beauv

ชื่อวงศ์ : –

ลักษณะของหญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

ขณะต้นเล็กคล้ายข้าวมาก รอยต่อระหว่างใบและกาบใบไม่มีเยื่อกันน้ำฝน งอกได้ในน้ำลึกถึง 6 ซม. แต่งอกได้ดีในสภาพดินชื้นแฉะ
ใบอ่อนจะเป็นคลื่นสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว เส้นใบสีเขียวอ่อน ใบจะยาวกว่าใบข้าว ดอกเป็นช่อ ออกดอกได้ตลอดปีเมื่ออายุ 2-3 เดือน ชอบขึ้นในสภาพดินชื้นแฉะความชื้นตั้งแต่ 50 % สามารถงอกใต้น้ำได้ลึก 1-2 เซนติเมตร การขังน้ำไว้ประมาณ 3-7 วัน จะสามารถทำลายการพักตัวของเมล็ดได้ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง

หญ้าคอมมิวนิสต์
ใบอ่อนจะเป็นคลื่นสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว

การขยายพันธุ์ของหญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

ใช้เมล็ด/

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนกต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

ปกคลุมหน้าดิน

สรรพคุณทางยาของหญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

การแปรรูปของหญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12148&SystemType=BEDO
http://www.ricethailand.go.th/Rkb/weed/index.php-file=content.php&id=1.htm

Add a Comment