หลุมพี ผลมีรสเปรี้ยวฝาด นำมาใช้ประกอบอาหาร

ผลหลุมพี

ผลหลุมพี

ผลหลุมพี ผลรูปไข่กลับ ผลสุกมีสีเหลืองหรือสีแสดอมน้ำตาล

ผลเปลือกบาง มีเกล็ดเล็กเรียงซ้อนกันอยู่ทั่ว

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment