หวายลิงป่าชายเลน ไม้เลื้อย ลำต้นแข็ง

หวายลิงป่าชายเลน

ชื่ออื่นๆ :  หวายเย็บจาก, หวายลี(ใต้)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flagellaria indica L.

ชื่อวงศ์ : FLAGELLARIACEAE

ลักษณะของหวายลิงป่าชายเลน

ลักษณะ เป็นไม้เลี้อย ลําต้นแข็งคล้ายหวาย เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 -0.8ซม. เเตกกิ่ง ยาว3-5เมตร หรือบางครังอาจยาวได้ถึง10เมตร
ลําต้นสีเขียว เเต่เมื่อลําต้นเเก่จะเปลี่ยนเป็น สีเทา ลําต้นเเหนียวใช้ทําเชือก เเละทําเครื่องจักสาน

ดอกหวายลิง
ดอกเล็ก มีสีขาวอมเหลือง
ผลหวายลิง
ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อแก่จัดจะเป็นสีชมพูอมแดง

การขยายพันธุ์ของหวายลิงป่าชายเลน

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่หวายลิงป่าชายเลนต้องการ

ประโยชน์ของหวายลิงป่าชายเลน

ทําเครื่องจักสาน

สรรพคุณทางยาของหวายลิงป่าชายเลน

คุณค่าทางโภชนาการของหวายลิงป่าชายเลน

การแปรรูปของหวายลิงป่าชายเลน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9459&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment