สรรพคุณทางยาของหวายลิง พบมากตามป่าชายเลน

ต้นหวายลิง

ต้นหวายลิง

ต้นหวายลิง ลำต้นสีเขียว เหนียว

ลำต้นสีเขียว แต่เมื่อลำต้นแก่ จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment