แกงคูนใส่ปลา เมนูพื้นบ้านภาคเหนือ

เตรียมส่วนผสม

เตรียมส่วนผสม

แกะเปลือกคูน หั่นเป็นท่อน

หั่นปลา เด็ดใบแมงลัก

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment