ปรู๋ ต้นปรู๋ ผลรับประทานได้ เนื้อไม้มีความเหนียวและมีลายสวยงาม

ต้นปรู๋

ต้นปรู๋

ต้นปรู๋ ลำต้นสูง 5-15 เมตร

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment