ปรู๋ ต้นปรู๋ ผลรับประทานได้ เนื้อไม้มีความเหนียวและมีลายสวยงาม

ลำต้นปรู๋

ลำต้นปรู๋

ลำต้นปรู๋ ปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด

แก่นสีน้ำตาล กระพี้สีค่อนข้างเหลือง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment