ต้นถั่วแดง

ต้นถั่วแดง

ฝักอ่อนมีสีเขียวอ่อน ฝักแก่มีสีน้ำตาล ดำ

Add a Comment