เอื้องแปรงสีฟัน เป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน
กล้วยไม้
เอื้องแปรงสีฟัน ชื่ออื่นๆ : กับแกะ(เลย) / คองูเห่า(กลาง) / เอื้องสีฟัน(เหนือ) / เอื้องหงอนไก่ (แม่ฮ่องสอน,เหนือ) ต้นกำเน
ต้นเพชรน้ำหนึ่ง ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล
ไม้กระถาง
เพชรน้ำหนึ่ง ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ขตร้อนทั่วไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Chinese E
ต้นกวักมรกต เป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและช่วยดูดสารพิษ
การปลูกพืช
กวักมรกต ชื่ออื่นๆ :  เกล็ดมรกต  เกล็ดมังกร ต้นกำเนิด : Tansania ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zamioculcas zamifolia ชื่
สนใบพาย พืชประดับบ้าน ตกแต่งสวน หรือพืชให้ร่มเงา
การปลูกพืช
สนใบพาย ชื่ออื่นๆ : สนใบเล็ก(เลย) บอนไซ ต้นกำเนิด : เอเชียเขตร้อน ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Podocarpus polystachyus 
ต้นแส้ม้า ใบโค้งงอลง เวลาใบดกจะแพร่กระจาย คล้ายน้ำพุหรือแส้ม้า
ไม้กระถาง
ต้นแส้ม้า ชื่ออื่นๆ : ต้นหัวโต  แซ่หางม้า ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกากลาง แถวเม็กซิโก และรัฐแท็กซัส ในสหรัสอเมริกา ชื่อสามัญ