อั้วนวลจันทร์  เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน
กล้วยไม้
อั้วนวลจันทร์ ชื่ออื่นๆ :  อั้วพวงมณี, คอน้ำเต้าดอกขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ขาวมะลิลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calanthe …
เอื้องช้างงาเดียว ดอกสีขาว กลีบปากสีเหลือง กลางกลีบมีขนเรียงเป็นแถว
กล้วยไม้
เอื้องช้างงาเดียว ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ช้างงาเดียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunia alba (Lindl.) …
สิงโตสมอหิน ปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน
กล้วยไม้
สิงโตสมอหิน ชื่ออื่นๆ : สิงโตกลอกตา ต้นกำเนิด : ตามป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ชื่อ
เทียนนกแก้ว เป็นพืชหายาก ดอกมีรูปร่างคล้ายนกแก้วกำลังกางปีกบิน
การปลูกพืช
เทียนนกแก้ว ชื่ออื่นๆ : เทียนนกแก้ว ต้นกำเนิด : พบได้เฉพาะที่ดอยเชียงดาว ที่ความสูง 1,500-1,800 ม. จากระดับน้ำทะเล ชื่อส
ต้นหัวใจเศรษฐี ต้นไม้มงคล ปลูกเป็นไม้ประดับสวนและใช้ทำบอนไซได้
ไม้กระถาง
หัวใจเศรษฐี ชื่ออื่นๆ : สาลิกาลิ้นทองใบด่าง, สาลิกาด่าง, ไทรด่างรูปหัวใจ, เศรษฐีโพธิ์เงิน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Mistle
คล้าแววมยุรา เป็นไม้มงคล นิยมปลูกกันมากเพราะมีใบที่สวยงาม
พืชล้มลุก
คล้าแววมยุรา ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : แถบตะวันออกของประเทศบราซิล ชื่อสามัญ : Peacock Plant, Cathedral Windows, Brain …
เอื้องมัน ลำต้นเป็นลำ แผ่นใบค่อนข้างหนาและแข็งแรง ดอกสีขาว บริเวณคอปากสีเหลือง
กล้วยไม้
เอื้องมัน ชื่ออื่นๆ : เอื้องเทียนใบรี ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เอื้องมัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coelogyne cumingii …
เอื้องตะขาบใหญ่ ลำต้นยาว ดอกสีเหลืองอ่อน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
กล้วยไม้
เอื้องตะขาบใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ก้างปลา, เกล็ดลิ่นเล็ก (อุบลราชธานี) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เอื้องตะขาบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์