ต้นไม้ฟอกอากาศ-ต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศ
การปลูกพืช
ต้นไม้ฟอกอากาศ คือ ไม้ดอก หรือไม้ประดับ ที่กำลังได้รับกระแสนิยมปลูกในบ้าน และรอบๆ บริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อ สร้างอากาศให้บ
กูดใบบัว พืชจำพวกเฟิร์นดินหรือเฟิร์นเกาะหิน ลำต้นเป็นเหง้า ปกคลุมด้วยเกร็ด
การปลูกพืช
กูดใบบัว ชื่ออื่นๆ : กูดใบบอน, กูดใบบัว, ใบหัวใจ, ปักเป้า, ลิ้นวัว (ทั่วไป) กูดลูกศร (ชลบุรี) ต้นกำเนิด : …
โป๊ยเซียน-โป๊ยเซียนด่าง ไม้ประดับออกดอกตลอดทั้งปี
การปลูกพืช
โป๊ยเซียน โป๊ยเซียน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Euphorbia milli Desmoul  เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม มีดอกซ้อนกันหลายดอก ขนาดของ
เศรษฐีเงินหนา นิยมปลูกเป็นไม้กระถางไม้ประดับ เชื่อว่าหากปลูกไว้จะนำแต่ความโชคดีมาให้
ไม้กระถาง
เศรษฐีเงินหนา ชื่ออื่นๆ : ต้นเศรษฐีเงินหนา, ต้นหน้าวัวเงินหนา ต้นกำเนิด : เขตร้อนแถบทวีปอเมริกา ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาส