ต้นวา วาน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ขึ้นตามน้ำ
การปลูกพืช
ต้นวา ชื่ออื่นๆ : วาน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ใบพาย (ภาคกลาง), อุบีกะลังไอย อุบีกะลิงไอย (มาเลย์-นราธิวาส-มลายู), บอนแดง ต้นกำ
พลูช้าง ไม้เลื้อย กิ่งก้านสีเขียวถึงสีเขียวอ่อนอมเหลืองมีขีดตามยาวสีเหลืองหรือสีขาว
การปลูกพืช
พลูช้าง ชื่ออื่นๆ : พลูด่างอินเดีย, พลูช้าง, พลูฝรั่ง,ราชินิหินอ่อน ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ : พลูช้าง ชื่อวิ …
ต้นปรง ต้นไม้เปลือกสีน้ำตาล ลำต้นสั้น
การปลูกพืช
ต้นปรง ชื่ออื่นๆ : กา กาเดาะ กูดหลวา แข่ดู่ ทอคลิ บอกะ มะพร้าวเต่าดอย  มะพร้าวเต่าหลวง มุ่งม่าง ต้นกำเนิด …
กุหลาบกระเป๋าเปิด มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบ ปลูกเลี้ยงได้ง่าย
กล้วยไม้
กุหลาบกระเป๋าเปิด ชื่ออื่นๆ : เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด,เอื้องกุหลาบป่า ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด ชื
เดหลีใบมัน ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้กระถาง
เดหลีใบมัน ชื่ออื่นๆ : เจ็ดทิวา เดหลีดอกขา เดหลีใบเล็ก หน้าวัวไทย ต้นกำเนิด : เขตร้อนชื้นในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ เอเชีย
ก้ามกั้ง ปลูกประดับบ้าน เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง
การปลูกพืช
ก้ามกั้ง ชื่ออื่นๆ : ก้ามกุ้ง ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี เฮลิโคเนีย ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Hanging …
ว่านขันหมาก, ว่านงดหิน เป็นไม้ประดับ และไม้มงคล รวมถึงพืชสมุนไพร
การปลูกพืช
ว่านขันหมาก, ว่านงดหิน ชื่ออื่นๆ : ว่านขันหมาก ว่านขันหมากเศรษฐี  (ภาคกลาง,ทั่วไป) โหรา  ว่านงดหิน  พรหมตีนสูง การแพร่กร