หญ้าไข่เห็บเล็ก เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็ม
วัชพืช
หญ้าไข่เห็บเล็ก หรือ หญ้าดอกเห็บ ชื่ออื่นๆ : หญ้าไข่เห็บเล็ก (นราธิวาส) ; หญ้าหางกระรอก (ชาญชัย) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …
กกสามเหลี่ยมใหญ่  ใช้ทอเสื่อ จักสานเป็นฝาบ้าน เป็นตระกร้าหรือกระเป๋าได้
วัชพืช
กกสามเหลี่ยมใหญ่ ชื่ออื่นๆ : กก กกตะกลับ กกตาแดง กกปรือ กกสามเหลี่ยม (กรุงเทพฯ , ภาคกลาง) กกคมบาง (ประจวบคีรีขันธ์) …
หญ้าปล้อง ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง หรือใน
การปลูกพืช
หญ้าปล้อง ชื่ออื่นๆ : หญ้าถอดปล้อง หญ้าปล้อง (กรุงเทพ) ริมปัต คัมไป (มลายู นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …