• กล้วย ผลไม้เครือ มีผลเป็นหวี กินดิบก็ได้ แปรรูปก็ดี พร้อมประโยชน์สรรพคุณ
เถาเอ็นอ่อน ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น
ไม้เลื้อย
เถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่นๆ : เครือเถาเอ็นอ่อน (อำนาจเจริญ) กวน (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) เครือเถาเอ็น (เชียงใหม่) ตีนเป็ดเครือ (ภาคเหน
ไผ่สีสุก เป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้ละเอียด เหนียว ทนทาน ใช้ในงานจักสานได้ดี
การปลูกพืช
ไผ่สีสุก ชื่ออื่นๆ : ไผ่สีสุก ว่ามีบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : : Bamboo ชื่อวิทยาศาสตร์ …
กอมก้อยลอดขอน ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ต้นเลื้อยแผ่ตามดิน
การปลูกพืช
กอมก้อยลอดขอน ชื่ออื่นๆ : ผักหวานนก, ก่อมน้อย , ใต้ใบ, ระงับมนุษย์, กองกอยลอดขอน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …