• กล้วย ผลไม้เครือ มีผลเป็นหวี กินดิบก็ได้ แปรรูปก็ดี พร้อมประโยชน์สรรพคุณ
ฝ้าย เป็นพืชเส้นใย ส่วนใหญ่นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
การปลูกพืช
ฝ้าย ชื่ออื่นๆ : ฝ้ายเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ฝ้ายชัน (ลำปาง), ฝ้ายดอก (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Cotton ,
ประสักดอกแดง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ดอกเป็นดอกตูมรูปกระสวย กลีบเลี้ยงสีแดงปนเขียว
ไม้ยืนต้น
ประสักดอกแดง ชื่ออื่นๆ : โกงกางหัวสุม ประสัก (ภาคกลาง), พังกาหัวสุม พังกาหัวสุมดอกแดง (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ป
เหมือดโลด เปลือกต้นมียางสีแดง ใช้เป็นสีย้อม
ไม้ยืนต้น
เหมือดโลด ชื่ออื่นๆ : เหมือดควาย เหมือดตบ เหมือดหลวง กรม แด่งพง โลด ประดงข้อ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เหมือดโลด ชื่อวิทยา
ม่านบาหลี ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มเพื่อให้ร่มรื่นหรือทำซุ้มประตู
ไม้เลื้อย
ม่านบาหลี ชื่ออื่นๆ : ม่านบาหลี ม่านบังตา ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Grape Ivy, Javanese Treebine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus