มะม่วงอาร์ทูอีทู ประวัติ มะม่วงผลใหญ่ รสหวาน ไม่มีเสี้ยน
ไม้ผล
มะม่วงอาร์ทูอีทู ชื่ออื่นๆ : มะม่วงแอปเปิ้ล ชื่อสามัญ :  มะม่วงอาร์ทูอีทู (R2E2) ต้นกำเนิด :  ประเทศออสเตรเลีย ชื่อวิทยา
วิธีการขยายพันธุ์มะม่วง การขยายพันธุ์มะม่วง ด้วยวิธีต่างๆ และข้อควรระวังในการปลูกมะม่วง
เทคโนโลยีเกษตร
มะม่วง มะม่วงเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ในดินทั่วไป ยกเว้นดินเค็มและดินที่มีน้ำขัง ถ้าปลูกในดินร
การขยายพันธุ์มะม่วง ขั้นตอนการปลูกมะม่วง
การปลูกพืชสวน
มะม่วง ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 ม. ลำต้นตรง เรือนยอดกลม ทึบ ใบเรียงเวียนสลับ ใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 3-10 ซม. …
สายพันธุ์ของมังคุด การขยายพันธุ์มังคุด และการปลูกมังคุด
ไม้ผล
มังคุด มังคุด มีชื่อสามัญว่า mangosteen จัดอยู่ในวงศ์ (family) Gittiferae ซึ่งมีด้วยกัน 35 สกุล (genera) ใน 35 สกุลดังกล
เมล็ดพันธุ์ F1 คือ การปลูกพืชด้วยเมล็ดพันธุ์ F1 ไม่ควรปล่อยให้ออกดอก
การปลูกพืช
เมล็ดพันธุ์ F1 (F One-Hybrid) เมล็ดพันธุ์ F1 (F One-Hybrid) คือ เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ลูกผสม ในชั่ว (รุ่น) ที่เกิดจากการผส
ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เมล็ด OP เมล็ด F1 คือ
การปลูกพืช
เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพัน
สาเหตุที่กล้วยเสียหายระหว่างการปลูก
การปลูกพืช
การผลิตกล้วย โดยทั่วไป การผลิตกล้วยจะมีหลายขั้นตอน คือ การเตรียมพื้นที่ การเลือกหน่อ การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การกำจัดโรคแมล
การปลูกกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่น
การปลูกพืช
อีสาน แหล่งปลูกกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่น อีสานแหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปล
การปลูกกระท้อน ผลไม้เมืองร้อน สามารถปลูกได้ดีในทุกภาค
การปลูกพืช
การปลูกกระท้อน กระท้อนเป็นไม้ผลเมืองร้อนอีกชนิดหนึ่งที่มีปลูกกันในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนมากจะปลูกกันตามสวนหลังบ้
การดูแลแตงโมหลังปลูกและแมลงศัตรูของแตงโม
การปลูกพืช
การปลูกแตงโม แตงโมเป็นผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานานแล้ว นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน
การปลูกนุ่น นิยมปลูกไว้ใช้สอยในครัวเรือน
การเพาะปลูกภาคกลาง
แหล่งปลูก นุ่น เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตเส้นใยจากผล หรือฝักสำหรับประเทศไทยผลผลิตส่วนใหญ่ใช้สนองความต้องการภายใน ปร
การปลูกมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก
การปลูกพืชสวน
มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อนผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะนึกถึงรสชาติของนํ้ามะพร้าวที่หวานหอม และเนื้อที่หวานมันสามารถช่