ตำขนุน หรือ ตำบ่าหนุน (เหนือ) เมนูอาหารเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
ส่วนผสม ขนุนอ่อน       400  กรัม  (เนื้อสีขาว และเมล็ดขนุนยังอ่อนอยู่) เนื้อหมูสับ     100  กรัม ใบมะกรูด           5  ใ
แกงขนุน หรือ แกงบ่าหนุน เมนูอาหารพื้นเมืองของคนภาคเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
ส่วนผสม ขนุนอ่อน                          300  กรัม ซี่โครงหมูสับ                   100  กรัม มะเขือเทศลูกเล็ก          
ขนุน ผลไม้เขตร้อน มีประโยชน์และสรรพคุณมากกว่าที่คิด
การปลูกพืช
ขนุน ผลไม้เขตร้อน มีประโยชน์และสรรพคุณมากกว่าที่คิด ชื่ออื่นๆ : ภาคอีสานเรียกบักมี่ ภาคเหนือเรียกบ่าหนุน สิบสองปันนาเรีย