ขนุน ผลนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุก
ไม้ยืนต้น
ขนุน ชื่ออื่นๆ : ขะนู ขะเนอ ซีคึย ปะหน่อย นะยวยซะ นากอ เนน มะหนุน ล้าง ลาน หมักหมี้ หมากกลาง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : 
ขนุน ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลอ่อนใช้ปรุงอาหาร ผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน
ไม้ผล
ขนุน ชื่ออื่นๆ : หนุน หมากมี่ หมากลาง มะหนุน ขะนู นากอ นะยวย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus h
ขนุน ผลไม้เขตร้อน มีประโยชน์และสรรพคุณมากกว่าที่คิด
การปลูกพืช
ขนุน ผลไม้เขตร้อน มีประโยชน์และสรรพคุณมากกว่าที่คิด ชื่ออื่นๆ : ภาคอีสานเรียกบักมี่ ภาคเหนือเรียกบ่าหนุน สิบสองปันนาเรีย