การทำนาบัว ดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอและในปริมาณที่มาก
ไม้ดอก
บัว บัว เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวในพิธี กรรมทางศาสนา สำหรับประเทศไทยดอ
น้ำรากบัว ดื่มบรรเทาอาการร้อนใน และกระหายน้ำ
เทคโนโลยีเกษตร
ส่วนผสม รากบัว น้ำตาลทรายแดง น้ำสะอาด เกลือ วิธีทำ ปอกเปลือกรากบัวแล้วล้างให้สะอาด หั่นรากบัวเป็นแว่น ขนาดตามความต้องการ
ดอกบัวเผื่อน ออกดอกเดี่ยว อยู่เหนือน้ำ
การปลูกพืช
บัวเผื่อน ชื่ออื่นๆ : บัวขม, บรรจง (สุพรรณบุรี) บัวแบ้, บัวนา ต้นกำเนิด : เป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทย จัดอยู่ในสกุลเดีย