ต้นโพธิ์ ปลูกให้ร่มเงา และเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้ยืนต้น
ต้นโพธิ์ ชื่ออื่นๆ : ศรีมหาโพ (ภาคกลาง), สสี (ภาคเหนือ), ย่อง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ …
มารัง เนื้อภายในคล้ายขนุน แต่ยวงใหญ่กว่าและเป็นสีขาว มีรสหวาน
ไม้ยืนต้น
มารัง ชื่ออื่นๆ : เปอดาไลเขียว, มาดัง, ตารับ, เตอรับ, หรือตีมาดัง ต้นกำเนิด : ปรเะเทศมาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย …
จิกบ้าน จิกสวน นิยมปลูกให้ร่มเงา ยอดอ่อนและดอกรับประทานเป็นผัก
ไม้ยืนต้น
จิกบ้าน ชื่ออื่นๆ : จิกบ้าน (กรุงเทพฯ), ปูตะ (มลายู – นราธิวาส) ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและออสเต …
ต้นรัง เรียง เรียงพนม เนื้อไม้แข็ง นิยมนำมาทำสิ่งปลูกสร้าง
ไม้ยืนต้น
ต้นรัง เรียง เรียงพนม ชื่ออื่นๆ : เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) รัง (ภาคกลาง) เรียง เรียงพนม (เขมร-สุรินทร์) …
ผักเลียบ ปลูกให้ร่มเงา  ยอดอ่อนนำมาแกงหรือทานเป็นผักสด
ไม้ยืนต้น
ผักเลียบ ชื่ออื่นๆ : ผักฮี้ (ภาคเหนือ) ผักเลือด ผักเลียบ (ภาคกลาง,ใต้) ผักเฮือด ผักฮี้ ผักเฮือก ต้นกำเนิด : …
ลูกหยีนำมาใช้บริโภค ต้นลูกหยีจะสามารถใช้บังลมและให้ร่มเงา
ไม้ผล
ลูกหยี ชื่ออื่นๆ : เขลง กาหยี ภาคอีสานเรียกนางดำ ต้นกำเนิด : รัฐซาบะฮ์และรัฐซาราวัก พบในกัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า …
กระถินเทพา เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างและทำถ่าน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
ไม้ยืนต้น
กระถินเทพา ชื่ออื่นๆ : กระถินเทพา,กระถินซาบาห์ (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ทางเหนือของออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี ชื่อสามัญ : กระถ
หงอนไก่ทะเล ปลูกเป็นร่มเงา และกิ่งอ่อนใช้ถูฟันรักษาเหงือก
ไม้ยืนต้น
หงอนไก่ทะเล ชื่ออื่นๆ : ไข่ควาย (ชุมพร, กระบี่); ดุหุน, ดุหุนใบใหญ่ (ภาคใต้); หงอนไก่, หงอนไก่ทะเล (สุราษฎร์ธานี, ภาคใต้ …