การทำนาบัว ดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอและในปริมาณที่มาก
ไม้ดอก
บัว บัว เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวในพิธี กรรมทางศาสนา สำหรับประเทศไทยดอ
สาหร่ายน้ำจืด เส้นยาวคล้ายผมรวมกันเป็นกลุ่มสีเขียว นำมาล้างให้สะอาดรับประทานเป็นผักสด หรือนำมาปรุงเป็นอาหาร เช่น ยำ ลาบ ตำดิบ แกงส้ม
การปลูกพืช
สาหร่ายน้ำจืด ชื่ออื่นๆ : เตา, เทา, ไก, ผักเตา ต้นกำเนิด : ในน้ำนิ่งและสะอาดใส ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
สายบัว ก้านดอกและไหลใช้รับประทานได้
การปลูกพืชสวน
สายบัว ชื่ออื่นๆ : บัวสายกิน, บัวกินสาย, สายบัว, บัวขม, บัวขี้แพะ, บัวแดง, บัวสายสีชมพู, บัวจงกลนี ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ