สาหร่ายน้ำจืด เส้นยาวคล้ายผมรวมกันเป็นกลุ่มสีเขียว นำมาล้างให้สะอาดรับประทานเป็นผักสด หรือนำมาปรุงเป็นอาหาร เช่น ยำ ลาบ ตำดิบ แกงส้ม
การปลูกพืช
สาหร่ายน้ำจืด ชื่ออื่นๆ : เตา, เทา, ไก, ผักเตา ต้นกำเนิด : ในน้ำนิ่งและสะอาดใส ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก …