มะเขือเปราะ หรือ ลูกเขือเปราะ เปลือกผลเป็นมันหนา มีรสขื่นเล็กน้อย
การปลูกพืช
มะเขือเปราะ หรือ ลูกเขือเปราะ ชื่ออื่นๆ : มะเขือขัยคำ มะเขือคางกบ มะเขือจาน มะเขือแจ้ มะเขือแจ้ดิน มะเขือดำ (ภาคเหนือ),
มะเขือขื่น ไม้พุ่มขนาดย่อม ผลดิบและสุก รับประทานสดจิ้มน้ำพริก
การปลูกพืช
มะเขือขื่น ชื่ออื่นๆ :มะเขือเปราะ มะเขือเสวย (ภาคกลาง) มะเขือขันคำ มะเขือคางกบ มะเขือดำ มะเขือแจ้ มะเขือจาน มะเขือแจ้ดิน