ส้ามะเขือเปราะ วิธีทำส้ามะเขือเปราะ อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
ส้ามะเขือเปราะ เป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ มีวิธีการทำที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนแต่ละพื้นที่ เมนูนี้ ใช้ทั้งมะเขือ
มะเขือเปราะ หรือ ลูกเขือเปราะ เปลือกผลเป็นมันหนา มีรสขื่นเล็กน้อย
การปลูกพืช
มะเขือเปราะ หรือ ลูกเขือเปราะ ชื่ออื่นๆ : มะเขือขัยคำ, มะเขือคางกบ, มะเขือจาน, มะเขือแจ้, มะเขือแจ้ดิน, มะเขือดำ (ภาคเหน
มะเขือขื่น ไม้พุ่มขนาดย่อม ผลดิบและสุก รับประทานสดจิ้มน้ำพริก
การปลูกพืช
มะเขือขื่น ชื่ออื่นๆ :มะเขือเปราะ มะเขือเสวย (ภาคกลาง) มะเขือขันคำ มะเขือคางกบ มะเขือดำ มะเขือแจ้ มะเขือจาน มะเขือแจ้ดิน