เครือซูด กลีบดอกสีขาว ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ มีกลิ่นหอม
การปลูกพืช
เครือซูด ชื่ออื่นๆ :  เครือซูด (สระบุรี – อุบลราชธานี) เครือเขาหมวก . เครือเขาหมวกขาว. ตั่งตู้เครือ(เหนือ)  ช้างงา
หางไหลขาว ยานาเละ ไม้เถาขนาดกลางถึงใหญ่ พบตามรินน้ำลำธาร ป่าดงดิบ
การปลูกพืช
หางไหลขาว ยานาเละ (มลายู-นราธิวาส) ชื่ออื่นๆ : ยานาเละ (มลายู-นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : สมุนไพรหางไหลขาว ชื่อวิท …