ต้นยาสูบ พืชมีพิษ เป็นสารเสพติดที่อันตรายต่อสุขภาพ
การปลูกพืช
ต้นยาสูบ ชื่ออื่นๆ : จะวั้ว (เขมร-สุรินทร์) ต้นกำเนิด : ตอนกลางของทวีปอเมริกา ชื่อสามัญ : Tobacco ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nico