หางไหลแดง รากนำมาแช่น้ำ สามารถใช่ฉีดพ่นป้องกันแมลงวัน หนอนเพลี้ยอ่อนได้
ไม้เลื้อย
หางไหลแดง ชื่ออื่นๆ : โล่ติ๊น กะลำเพาะ เครือไหลน้ำ หางไหลแดง ไหล ไหลน้ำ (เหนือ) อวดน้ำ (สุราษฎร์ธานี) ต้นกำเนิด …
ต้นยาสูบ พืชมีพิษ เป็นสารเสพติดที่อันตรายต่อสุขภาพ
การปลูกพืช
ต้นยาสูบ ชื่ออื่นๆ : จะวั้ว (เขมร-สุรินทร์) ต้นกำเนิด : ตอนกลางของทวีปอเมริกา ชื่อสามัญ : Tobacco ชื่อวิทยาศาสตร์ : …