หนามแท่ง ไม้พุ่มขนาดย่อม กิ่งก้านของต้นจะมีหนามแหลมยาว
การปลูกพืชสมุนไพร
หนามแท่ง ชื่ออื่นๆ : เคด กะแทง (กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ) หนามเค็ด (จันทบุรี) เคล็ด (กลาง) เคล็ดทุ่ง …
ตดหมูตดหมา ไม้เถาเลื้อย ยอดอ่อน ใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผักสด
การปลูกพืช
ตดหมูตดหมา ชื่ออื่นๆ : ตำยานตัวผู้ เครือตดหมา (นครราชสีมา), หญ้าตดหมา (ภาคเหนือ), พังโหม (ภาคกลาง), ย่านพาโหม (ภาคใต้),  …
จำปูลิง ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้
ไม้ยืนต้น
จำปูลิง ชื่ออื่นๆ : จำปูลิ่ง จำปูริ่ง กำไหร  จำไหร จำหลี (ยะลาเเละนราไทยพุทธ)  มะไฟลิง (สตูลและสงขลา) ต้นกำเนิด : …
คัดเค้า ไม้รอเลื้อย ดอกสีขาว หอมแรงมาก ส่งกลิ่นเวลาเย็นตลอดไปจนกลางคืน
ไม้เลื้อย
คัดเค้า ชื่ออื่นๆ : คัดเค้า (คัดเค้าเครือ) เขี้ยวกระจับ (ภาคใต้) คัดเค้า (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ) คัดเค้าเครือ (นครรา
หญ้าหัวโม่ง กกดอกขาว พบขึ้นทั่วไปและโดยเฉพาะบริเวณที่มีความชุ่มชื้นหรือในนาข้าว
การปลูกพืช
หญ้าหัวโม่ง กกดอกขาว ชื่ออื่นๆ : หญ้าหัวโม่ง (สุราษฏร์ธานี) , จุยโงวซัง (จีน-แต้จิ๋ว) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …
โคกกระสุน หนามกระสุน พบขึ้นในแปลงพืชไร่ ในสวนผลไม้ ทุ่งหญ้า ท้องนา และริมทางสาธารณะทั่วไป
การปลูกพืช
โคกกระสุน หนามกระสุน ชื่ออื่นๆ : หนามกระสุน (ลำปาง), หนามดิน (ตาก), กาบินหนี (บางภาคเรียก), โคกกะสุน (ไทย), ชื่อจี๋ลี่ …