ผักกาดจอ จอผักกาด
พืชผัก
ส่วนผสมในการทำผักการจอ ผักกวางตุ้ง (ที่มีดอก)                                 1  กิโลกรัมซี่โครงหมู