วงศ์และสกุลของอัสดง SAXIFRAGACEAE
ไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว หรือใบประกอบ ติดเวียนสลับ ขอบใบจักฟันเลื่อย หรอซื ฟ่ี นั ดอก สมบูรณ์เพศ สม
วงศ์และสกุลบานเย็น NYCTAGINACEAE ส่วนใหญ่พบเป็นไม้ประดับ
ไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดกึ่งตรงข้าม ขอบเรียบ ดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมีกล
วงศ์และสกุลโคลงเคลง MELASTOMATACEAE
ไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่ม ไม้ต้น ไม้ล้มลุก หรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวติดตรงข้าม บางทีพบมีหลายใบติดรอบข้อ  ดอกสมบูรณ์
วงศ์ทานตะวัน COMPOSITAE พืชวงศ์นี้เป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุก
ไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่ม มีหูใบ ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ ใบส่วนมากติดเวียนสลับ ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นล้อมรอบด้
วงศ์สายน้ำผึ้ง CAPRIFOLIACEAE ลักษณะประจำวงศ์เป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย
ไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่ม บางครั้งพบเป็นไม้เลื้อย มักไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวติดตรงข้าม แต่ละคู่ตั้งฉากกัน เส้นใบออกจากสองข้างขอ
วงศ์เทียนน้ำ BALSAMINACEAE พืชล้มลุก อวบน้ำ
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ พืชล้มลุก อวบน้ำ ใบเดี่ยวติดเวียนสลับตรงข้ามหรือติดข้อเดียวกัน ไม่มีหูใบ ดอกสมบูรณ์เพศ สามาตรด้านข้างออก
วงศ์เหงือกปลาหมอ ACANTHACEAE (วงศ์อแคนทาซีอี)
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ต้นขนาดเล็ก หรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดตรงข้าม ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้
สร้อยอินทนิล ดอกสีฟ้าอ่อนถึงสีฟ้าเข้ม เป็นไม้เถาเลื้อยที่มีขนาดใหญ่
ไม้ดอกไม้ประดับ
สร้อยอินทนิล ชื่ออื่นๆ : คาย (ปัตตานี) ช่องหูปากกา (ภาคใต้) น้ำผึ้ง (ชลบุรี) ปากกา (ยะลา) ย่ำแย้ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์) ต …
สร้อยสยาม นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเลื้อยแต่งรั้วหรือซุ้ม
ไม้ดอกไม้ประดับ
สร้อยสยาม ชื่ออื่นๆ : สร้อยสยาม, ชงโคสยาม ต้นกำเนิด : ประเทศไทย ชื่อสามัญ :  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhiniasiamensis K.Larse
การปลูกดอกดาหลา สามารถปลูกได้ทุกฤดู
การปลูกพืช
ดาหลา ดาหลา เป็นไม้ดอกที่มีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานแล้วทางภาคใต้ของไทย ซึ่งเดิมได้มีการนําหน่ออ่อนและดอกมาใช้เป็นผักประก
การทำนาบัว ดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอและในปริมาณที่มาก
ไม้ดอก
บัว บัว เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวในพิธี กรรมทางศาสนา สำหรับประเทศไทยดอ