เปล้าน้อย ไม้ต้นผลัดใบ ดอกช่อ ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง
การปลูกพืชสมุนไพร
เปล้าน้อย ชื่ออื่นๆ : เปล้าท่าโพ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เปล้าน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton stellat
กาฬพฤกษ์ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ไม้ยืนต้น
กาฬพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : เมริกาเขตร้อน ชื่อสามัญ : Pink Shower , Horse cassia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia grandis L
ยอ ยอส้ม เนื้อไม้ทำอุปกรณ์ทอผ้า แก่นต้มน้ำดื่มเป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
ยอ ยอส้ม ชื่ออื่นๆ : สลักป่า สลักหลวง (เหนือ) คุ คุย (พิษณุโลก) โคะ ต้นกำเนิด : พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ชื่อสามัญ : ย
งิ้วผา ดอกและผลอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก รับประทานได้
การปลูกพืช
งิ้วผา ชื่ออื่นๆ : งิ้วป่า (นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้); ไกร่ (เชียงใหม่); นุ่นป่า (ภาคกลาง); งิ้วป่า (ดอกขาว),
มะกอก ยอดอ่อน ผล นำมารับประทานหรือปรุงอาหารอื่นที่ต้องการรสเปรี้ยว
ไม้ยืนต้น
มะกอก ชื่ออื่นๆ : กูก (เชียงราย) กอกเขา (นครศรีธรรมราช) ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : มะกอก ชื่อวิทยาศา