หงอนไก่ดง ไม้ใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องใช้ภายในบ้าน
ไม้ยืนต้น
หงอนไก่ดง ชื่ออื่นๆ : ขางขาว, บาหานธาร (ภาคเหนือ) พริกป่า, ลูกกระโปกม้า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) หงอนไก่ดง (ภาคใต้) ต้นกำเน
ตะเคียนราก เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด ใช้ทำเสาและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
ไม้ยืนต้น
ตะเคียนราก ชื่ออื่นๆ : แคนฮากหย่อง (บึงกาฬ) เคียน (ตราด) ตะเคียนแดง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ตะเคียนทราย, ตะเคียนราก (ตราด)
ขี้เหล็กเลือด ไม้ต้นขนาดกลาง แก่น ใช้เป็นยารักษาอาการปวดเอว แก้ปวดเมื่อย
ไม้ยืนต้น
ขี้เหล็กเลือด ชื่ออื่นๆ : ขี้เหล็กเลือด, ขื้เหล็กคันชั่ง, ขี้เหล็กป่า, ขี้เหล็กตาชี,ขีเหล็กแดง,ขี้เหล็กยายชี,บี้ตะขะ,ขี้
ฝาด ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน
ไม้ยืนต้น
ฝาด ชื่ออื่นๆ : ฝาด, ขวาด, กะลูง ต้นกำเนิด : พบทั่วไปตามสภาพป่าชายแดนบริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล ชื่อสามัญ : ฝาดดอกขาว ชื …
กระดูกค่าง ไม้ต้นเปลือกสีดำค่อนข้างเรียบ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป
ไม้ยืนต้น
กระดูกค่าง ชื่ออื่นๆ : คำดีควาย ดูกค่าง หม้าย ไหม้ (ภาคใต้), จะเพลิง สล่าง สะลาง (ชลบุรี), ตะโกดำ …
ตะแบกเลือด เป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ตะแบกเลือด ชื่ออื่นๆ : ตะแบกเลือด (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) โคะกาง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ปราบตำเลีย (เขมร-บุรีรัมย์) เปีย (อุ