ชมพู่พลาสติก หรือ ชมพู่แก้ว เนื้อชมพู่ฉ่ำน้ำ รสชาติมีตั้งแต่จืดกระทั่งหวานจัด มีกลิ่นหอม
ไม้ผล
ชมพู่พลาสติก หรือ ชมพู่แก้ว ชื่ออื่นๆ : ชมพู่พลาสติก  ชมพู่แก้ว ชมพู่เทียน ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อส
พลับพลึง ปลูกประดับบ้าน หรือนำใบมาประคบแก้ชำบวม
ไม้ดอกไม้ประดับ
พลับพลึง ชื่ออื่นๆ : ว่านชน (ภาคอีสาน), ลิลัว (ภาคเหนือ), พลับพลึง (ภาคกลาง), วิรงรอง (ชวา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : พลับ
หมากม่อ สรรพคุณ เป็นยาพื้นบ้าน และปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
หมากม่อ ชื่ออื่นๆ : ต้นขี้หมู หม่อ หมากหม้อ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หมากหม้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rothmannia wittii (Craib.
มะลิ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ดอกนำมาร้อยมาลัย
การปลูกพืช
มะลิ ชื่ออื่นๆ :  มะลิ  มะลิลา (ทั่วไป) มะลิซ้อน (ภาคกลาง) มะลิขี้ไก่ (เชียงใหม่) มะลิหลวง (แม่ฮ่องสอน) มะลิป้อม (มะลิป้
พุทธรักษา ปลูกเป็นไม้ประดับแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วย
ไม้ดอก
พุทธรักษา ชื่ออื่นๆ : พุทธสร (ภาคเหนือ)  ปล้ะยะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) พุทธรักษา (ภาคกลาง)  บัวละวง (ลพบุรี) ต้นกำเนิด :
กาหลง ปลูกประดับบ้านและ เป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
กาหลง ชื่ออื่นๆ : เสี้ยวน้อย เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ) กาแจ๊ะกูโด (นราธิวาส) ต้นกำเนิด : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ