มณฑาป่า ดอกสีม่วงอมแดง ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา
ไม้ยืนต้น
มณฑาป่า ชื่ออื่นๆ : มณฑาดอย, มะองนก, ปอนาเตอ ต้นกำเนิด : เป็นไม้ดอกหอมพื้นเมืองของไทย มีเขตการกระจายพันธุ์เฉพาะภาคเหนือข
ชะมวง หรือ ส้มโมง ใบและผลมีรสเปรี้ยว เก็บยอดอ่อนใส่ในแกงต้ม
การปลูกพืช
ชะมวง หรือ ส้มโมง ใบและผลมีรสเปรี้ยว เก็บยอดอ่อนใส่ในแกงต้ม ชื่ออื่นๆ : กลาง และทุกภาค ชะมวง, ภาคใต้ มวง กะมวง ส้มมวง มว