กะเม็ง ไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง มีขนแข็งสากมือปกคลุม
การปลูกพืช
กะเม็ง ชื่ออื่นๆ : กะเม็งตัวเมีย คัดเม็ง (ภาคกลาง) บังกีเช้า (จีน) หญ้าสับ ฮ่อมเกี่ยว (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :
เดหลีใบมัน ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้กระถาง
เดหลีใบมัน ชื่ออื่นๆ : เจ็ดทิวา เดหลีดอกขา เดหลีใบเล็ก หน้าวัวไทย ต้นกำเนิด : เขตร้อนชื้นในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ เอเชีย
ก้ามกั้ง ปลูกประดับบ้าน เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง
การปลูกพืช
ก้ามกั้ง ชื่ออื่นๆ : ก้ามกุ้ง ก้ามกั้ง สร้อยกัทลี เฮลิโคเนีย ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Hanging lobs
ว่านขันหมาก, ว่านงดหิน เป็นไม้ประดับ และไม้มงคล รวมถึงพืชสมุนไพร
การปลูกพืช
ว่านขันหมาก, ว่านงดหิน ชื่ออื่นๆ : ว่านขันหมาก ว่านขันหมากเศรษฐี  (ภาคกลาง,ทั่วไป) โหรา  ว่านงดหิน  พรหมตีนสูง การแพร่กร
ผักบุ้งทุ่ง ผักบุ้งไทย ผักบุ้งดอกสวย อาศัยอยู่ในน้ำในดินที่มีความชื้น
พืชผัก
ผักบุ้งทุ่ง ชื่ออื่นๆ : ผักทอดยอด ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา กำจร โหนเดาะ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Swamp cabbge, Swamp
ค้างคาวดำ ไม้ล้มลุก ดอกมีลักษณะคล้ายค้างคาวบิน
ไม้กระถาง
ค้างคาวดำ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสีไทย(ภาคกลาง), ม้าถอนหลัก, มังกรดำ (เชียงใหม่), ดีปลาช่อน, ดีงูหว้า (เหนือ), ค้าวคาวดำ (กลา
อุตพิต ไม้ล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นหัว
การปลูกพืช
อุตพิต ชื่ออื่นๆ : อุตพิต (กลาง) มะโหรา (จันทบุรี) บอนแก้ว (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปเอเชีย พบขึ้นทั่วไปในที